Quan caduca el certificat de segell electrònic que tenim instal·lat a les màquines del Consorci AOC per a la utilització d’alguns serveis que el requereixen (p.e: e-TAULER, e-NOTUM i Via Oberta- AEAT), cal que sol·licitis la renovació a través d’EACAT seguint els passos de la següent FAQ: Com sol·licitar un Segell Electrònic de l’AOC?

    • Només caldrà que facis la sol·licitud de renovació i el Consorci AOC carregarà el nou certificat a tots els serveis on estigués carregat l’anterior (que caduca), sempre que tingui el mateix nom que l’anterior certificat que caduca. Si el nou certificat no es diu igual que el que caducahauràs d’enviar de nou el formulari d’alta del servei indicant que es tracta  d’una modificació i consignant les dades del nou certificat.
    • En el cas de Via Oberta AEAT s’ha de tornar a enviar el formulari d’alta amb les dades del certificat, tot seguint la FAQ: Com renovar un certificat de Segell Electrònic per fer ús dels serveis d’AEAT de Via Oberta.