Els responsables dels ens del sector públic de la Generalitat que vulguin sol·licitar l’alta a l’e-TAULER s’han d’adreçar a l’Àrea d’Atenció Presencial i Qualitat de la Direcció General de Serveis Digitals i Experiència Ciutadana: atenciopresencial.dgac@gencat.cat