Quan caduca el certificat de segell electrònic que tenim instal·lat a les màquines del Consorci AOC per a la utilització d’alguns serveis que el requereixen (p.e: e-TAULER, e-NOTUM, Representa, Via Oberta- AEAT...), cal que sol·licitis la renovació a través d’EACAT seguint els passos de la següent FAQ: Com sol·licitar un Segell Electrònic de l’AOC?

Només caldrà que facis la sol·licitud de renovació del Segell Electrònic de Nivell Mig cedit en exclusivitat pels serveis de l'AOC i el Consorci AOC carregarà el nou certificat a tots els serveis on estigués carregat l’anterior.

Nota: En el cas de Via Oberta AEAT s’ha de tornar a enviar el formulari d’alta amb les dades del certificat, tot seguint la FAQ: Com renovar un certificat de Segell Electrònic per fer ús dels serveis d’AEAT de Via Oberta.

IMPORTANT: 

En el cas de E-tauler si observeu que una vegada renovat no us sincronitza (i per tant no podeu passar a publicar o retirar edictes), comuniqueu-ho a suport AOC que faran una nova sincronització, i immediatament podreu passar a publicar i retirar edictes sense problemes.