A les Safates s’hi agrupen els anuncis segons l’estat en què es troben, en clicar-hi es mostren al panell central (centre de la pantalla).

Les diferents safates del servei són:

Al costat de cadascuna de les safates apareix el nombre d’anuncis als quals l’usuari encara no hi ha accedit. En aquest cas, el títol d’aquests anuncis apareix, a més, en negreta al panell central.

 

Tots

Tots els anuncis en tots els estats i, per defecte, ordenats per inici d’exposició.

Esborranys
  • Anuncis creats pels usuaris amb el rol d’Editor desats a l’espera de ser editats i enviats a validar
  • Anuncis que han estat enviats a validar però que no han rebut el vistiplau i han estat retornats per un usuari amb el rol de Publicador.
  • Anuncis que han entrat en estat Esborrany provinents de la tramesa interadministrativa de l’EACAT.
  • Anuncis publicats o retirats que han estat copiats per un Editor a fi d’aprofitar- ne els contigut
Per vistiplau

Anuncis que un Editor ha tramès per tal que siguin validats per part d’un Publicador.

Programats

Anuncis que un publicador ha donat el seu vistiplau per la seva publicació i que romanen a l’espera que es faci efectiva la seva publicació quan pertoqui, segons les dates programades. Si la data d’inici de publicació és la d’avui, l’anunci roman un breu lapse en estat programat i, acte seguit, la seva publicació és immediata.

Publicats

Anuncis que apareixen publicats al portal ciutadà del servei i, per tant, són consultables a través d’Internet.

Retirats

Anuncis el període d’exposició pública al portal ciutadà ha finalitzat, ja sigui perquè el termini de publicació programat ja ha finalitzat o perquè han estat retirats abans de la seva finalització per un usuari amb el rol Retirar.

Els meus

Anuncis que han estat gestionats per l’usuari que està emprant el servei, tot entenent per gestionar qualsevol modificació desada, acció efectuada o canvi d’estat aplicat per part d’un usuari a un determinat anunci.

  • Des d’aquesta bústia, l’usuari pot decidir rebre avisos de correu electrònic cada vegada que els anuncis que hagi gestionat canviïn d’estat o modificats.
  • L’adreça de correu electrònic on se li envien aquests avisos és la de contacte del seu perfil d’usuari a l’EACAT. En cas de voler rebre’s aquests avisos a una altra adreça, s’ha de canviar a l’esmentat perfil de l’EACAT. S’hi pot accedir des de l’e-TAULER en clicar a edita i modificar-la si així es vol (els canvis es faran efectius en sortir de la sessió oberta a EACAT i tornar a entrar).
  • En cas que l’adreça de correu de l’usuari hagi estat inclosa per un administrador a la configuració del servei, l’usuari no rep avisos per duplicat en cas de triar aquesta opció.


No has trobat el que necessites?

Contacta amb suport