Consideracions prèvies

Per consumir els serveis web d’e-Tauler, cal fer-ho a través de la PCI (Plataforma de Col·laboració Interadministrativa). La PCI és un conjunt de sistemes i components orientats a la total disponibilitat dels serveis amb garanties de màxima seguretat en el servei i en l’accés a les dades. La documentació en aquest enllaç conté les especificacions de la missatgeria de la PCI.

Documentació específica del servei d’e-Tauler

En el següent enllaç trobareu tota la informació sobre missatgeria específica del servei e-Tauler: https://github.com/ConsorciAOC/e-TAULER

Un cop acabada la integració en l’entorn de Preproducció, caldrà emplenar el document (Jocs de proves a realitzar un cop donats d’alta a preproducció) per tal que validem la correcta integració realitzada i formalitzem el pas a producció.