En el panell central (part central de la pantalla) hi apareixen els llistats d’anuncis agrupats segons les safates d’estat o de classificació. Per defecte, es mostra la safata Tots.

Els anuncis hi apareixen ordenats per Anunci, Estat, Quan, Venç.

A més, es troben un seguit d’icones de suport a la navegació:

  •  La icona en forma de mà de color vermell indica que un anunci enviat a vistiplau no ha rebut la validació, sinó que ha estat retornat per un publicador a l’estat En esborrany a fi que sigui modificat.
  • La icona en forma de document amb fletxa de color gris indica que es tracta d’un anunci extern introduït manualment a l’e-TAULER.
  • La icona en forma de document amb fletxa de color verd indica que es tracta d’un anunci extern que ha estat tramès per un ens a través de l’EACAT i, per tant, no ha estat introduït manualment a l’e-TAULER, sinó que hi ha entrat en estat esborrany, ha estat revisat per una persona que disposa del perfil d’editor i validat per una persona que disposa del perfil de publicador.
  • La icona de document amb segell indica que es tracta d’un anunci retirat i que, en clicar-hi, es pot descarregar la diligència sense necessitat d’entrar el propi anunci.

En clicar en el títol de qualsevol dels anuncis podrem accedir al seu contingut i efectuar-hi les accions pertinents.