Sempre i per defecte, l’e-TAULER garanteix l’autenticitat i la integritat del fitxer PDF de les diligències i les evidències electròniques que es generen automàticament en ser retirat un anunci mitjançant un certificat electrònic de segell d'òrgan.