L’e-TAULER permet al ciutadà consultar les publicacions que l’administració adscrita a aquest servei publiqui a través de dues modalitats diferents, però sempre sota la seu electrònica:

  • Mitjançant pantalles “marca blanca” dissenyades pel Consorci AOC i personalitzables amb la imatge corporativa de l’ens, amb un logo (mides màximes 50×200 píxels) i opcionalment un full d’estils (.css). Aquesta modalitat no requereix cap desenvolupament tècnic per part de l’ens i, per tant, es pot posar en servei ràpidament.
  • Mitjançant serveis web, la qual cosa permet a l’ens dissenyar a mida les pantalles del ciutadà. Aquesta modalitat requereix recursos tècnics per part de l’ens per a desenvolupar serveis web.

L’e-TAULER permet als treballadors públics publicar edictes electrònics i gestionar-los a través de dues modalitats diferents:

  • Mitjançant l’EACAT: aquesta modalitat no requereix cap desenvolupament tècnic per part de l’ens i, per tant, es pot posar en servei ràpidament.
  • Mitjançant serveis web, la qual cosa permet a l’ens dissenyar a mida les pantalles per dur a terme les publicacions electròniques per part dels treballadors públics. Aquesta modalitat requereix recursos tècnics per part de l’ens per a desenvolupar serveis web.