Si ja has rebut la comunicació de confirmació d’alta al servei e-TAULER:

  1. El Gestor d’usuaris d’EACAT del teu ens haurà de donar d’alta els usuaris que hagin d’accedir amb permisos del servei e-TAULER.
  2. Hauràs de publicar la URL d’accés al portal ciutadà de l’e-TAULER a la seu electrònica del teu ens.

Consulta enllaços i documents d’utilitat: