L’entorn de gestió d’anuncis, al qual hi poden accedir qualsevol dels usuaris dels servei, consta de diversos elements que es detallen tot seguit.

  1. Cercador: Permet realitzar cerques bàsiques d’anuncis i també avançades (paraules, per l’estat, entre dates, per procedència i per paraules clau).
  2. Safates: Safates. Les safates del tauler electrònic d’anuncis són: Tots, Esborranys, Per vistiplau, Programats, Publicats, Retirats i Els meus. El funcionament de cadascuna d’elles es troba disponible a: Quin és funcionament de les diferents safates de l’e-TAULER?
  3. Tipus de document: S’hi agrupen els anuncis classificats amb aquest criteri. En clicar-hi es desplega el llistat de categories actualment definides a la configuració que tinguin associat algun anunci independentment de l’estat en què es trobi.
  4. Matèries: S’hi agrupen els anuncis classificats amb aquest criteri. En clicar-hi es desplega el llistat de categories actualment definides a la configuració que tinguin associat un o varis anuncis independentment de l’estat en què es trobin. En clicar en alguna de les categories existents es despleguen les subcategories que tingui associades, en el supòsit que en tingui alguna. Al costat de cadascuna de les categories hi apareix un número que fa referència al nombre d’anuncis als quals l’usuari encara no ha accedit. Els anuncis que hagin estat classificats amb la corresponent categoria o subcategoria apareixen al panell central. Els anuncis al quals l’usuari encara no hagi accedit apareixen en negreta.
  5. Procedència: S’hi agrupen els anuncis classificats amb aquest criteri. La procedència és l’únic element de classificació que no es pot desactivar atès que els anuncis provinents d’altres administracions públiques sempre són classificats en origen per la seva procedència externa a fi de distingir-los dels anuncis interns, publicats pel propi ens titular de l’e-TAULER.
  6. Configuració: Només visible per als usuaris que disposin del rol d’Administrador del servei. L’apartat permet l’accés a les opcions de configuració.
  7. Mostra categories en desús: Són aquelles categories i subcategories el nom de les quals ha estat modificat o han estat suprimides, però en canvi van ser emprades per a classificar anuncis, els quals en cap cas desapareixen, sinó que són conservats a les classificacions vigents en el moment de la seva publicació. En cas d’haver estat suprimides, els anuncis relacionats apareixeran a l’entorn de gestió com a “en desús” assenyalats amb un asterisc. Al portal ciutadà també hi apareixen aquelles classificacions que, malgrat haver estat modificades o desactivades tinguin associat algun anunci que hi estigui en aquell moment publicat.
  8. Panell central: En el panell central hi apareixen els llistats d’anuncis agrupats segons les safates d’estat o de classificació. A més es troben les icones de suport a la navegació. Per saber-ne més visita: Què signifiquen les icones del panell central de l’e-TAULER?

<<< 2.6

4 >>>