Aquest manual és una guia de funcionalitats i ús de l’aplicació e-TAULER a EACAT, per tal d’ajudar l’usuari a entendre’n el funcionament, tant pel que fa a la seva configuració com a allò relatiu a les accions que s’hi pot dur a terme, la gestió dels anuncis segons l’estat en què es troben i segons els permisos de què disposi l’usuari que els gestionen. L’e-TAULER permet als treballadors públics gestionar anuncis electrònics i publicar-los a través de dues modalitats diferents:

  1. EACAT: aquesta modalitat no requereix cap desenvolupament tècnic per part de l’ens i, per tant, es pot posar en marxa el servei de manera relativament ràpida i fàcil (aquest manual se centra exclusivament en aquesta modalitat d’ús).
  2. Serveis Web: modalitat que permet integrar el servei amb les eines de back office de l’ens i el disseny a mida de pantalles de gestió dels empleats públics i de les pantalles del portal ciutadà. Aquesta modalitat requereix recursos tècnics per part de l’ens a fi de dur a terme els desenvolupaments necessaris. Important: aquest manual no inclou informacions relatives a aquesta modalitat. Si vols més informació relativa a aquesta modalitat la trobareu al Portal de Suport.

Aquestes dues modalitats són àmbits tecnològics diferenciats que no se sincronitzen en cap supòsit; per tant, ni els anuncis gestionats a través de Serveis Web no es repliquen a l’entorn de gestió de l’empleat públic a EACAT, ni viceversa.

1.2 >>>