Abans de començar a editar anuncis i publicar-los cal configurar l’e-TAULER. És a dir, cal definir un seguit de preferències que condicionaran l’ús que es farà del servei, com ara els terminis d’exposició pública, la classificació dels anuncis, els idiomes, els avisos de canvi d’estat, l’aparença, etc.

Per accedir a les funcionalitats de configuració de l’e-TAULER, només cal clicar a l’enllaç amb nom Configuració, situat a la part inferior de la barra de menús, a l‘esquerre de la pantalla:

L’accés a les opcions de configuració de l’e-TAULER és un privilegi exclusiu dels usuaris que disposin del rol d’Administrador . En cas de no disposar-se d’aquest rol, l’enllaç en qüestió no és visible per a l’usuari. Pel que fa als  administradors dels ens dependents, només poden configurar els avisos de correu electrònic, però no la resta d’opcions de configuració, les quals són exclusives dels administradors de l’ens principal.

1. Configuració general

La primera pestanya que ens trobem en accedir-hi és la de configuració General.
La configuració general es divideix en quatre apartats:

1 Dades generals
2 Programació
3 Avisos per correu-e
4 Aparença

<<< 1.2

2.1 >>>