En aquest apartat es pot personalitzar l’aspecte del portal ciutadà i de les diligències.


El full d’estil permet personalitzar el portal ciutadà amb els colors corporatius propis de cada ens. Per realitzar aquesta personalització hom pot prendre com a referència el fitxer estàndard que utilitza l’e-TAULER. Un cop portades a terme les personalitzacions oportunes, cal pujar l’esmentat fitxer a l’apartat corresponent. Per a més informació relativa al full d’estil es pot consultar el manual que trobareu junt amb el fitxer CSS esmentat més amunt aquí.

L’escut o el logotip que són visibles a les diligències i del portal ciutadà han de ser en format JPEG o GIF i no pot superar els 70 píxels d’alçada i 400 d’amplada.

Un cop pujats qualssevol d’aquests elements, es pot recuperar l’aspecte original en eliminar-los.
En acabar, les preferències de configuració s’han de desar a fi que es facin efectives o, en cas contrari, es poden cancel·lar.

IMPORTANT: Els administradors dels ens dependents no tenen accés a les opcions de configuració d’Aparença.

<<< 2.3

2.5 >>>