A. Signatura de l’anunci:
Des d’aquesta opció es decideix si els fitxers PDF adjunts seran signats automàticament mitjançant segell electrònic, en el moment de ser publicats. Aquesta signatura es duu a terme sempre que el fitxer en qüestió no hagi estat signat prèviament. Aquesta decisió afecta la totalitat dels fitxers publicats.

B. Definició del format (electrònic o paper) i l’idioma (català, castellà o aranès) per defecte de les diligències:
Aquestes opcions també es poden tornar a definir en crear un anunci, però llavors només afecten l’anunci en qüestió, exclusivament.

C. Idioma de publicació:
El català és l’idioma per defecte de l’e-TAULER, però hom pot, a més, activar l’aranès i el castellà a fi de permetre la publicació d’anuncis traduïts en aquestes dues llengües oficials. L’activació d’aquests idiomes també activa, de retruc, els mecanismes necessaris, tant als elements de classificació com a l’edició, per tal que els usuaris amb el perfil d’editor incorporin textos en els idiomes corresponents. Les versions multiidioma dels anuncis són accessibles des del portal ciutadà.

Els elements que, opcionalment, poden ser traduïts a altres idiomes són els Criteris de Classificació i el Títol, la Descripció, les Referències i el fitxer PDF dels anuncis. En cas que aquests elements no es tradueixin, apareixeran en l’idioma oficial per defecte que és el català. No obstant això, els literals de les respectives interfícies en castellà i en aranès, accessibles des del portal ciutadà, apareixeran sempre en els idiomes corresponents.

IMPORTANT: Els administradors dels ens dependents no tenen accés a les opcions de configuració de Dades generals.

<<< 2

2.2 >>>