La segona pestanya de configuració és la de Criteris de classificació.
Els elements de classificació del servei e-TAULER permeten organitzar els anuncis mitjançat una estructura jeràrquica lògica, a fi d’ordenar-los i localitzar-los amb facilitat en ser publicats i arxivats.

Es poden activar i personalitzar fins a tres elements de classificació que, per defecte, apareixen denominats com segueix:
1. Classificació 1 (per defecte es proposa Tipus de document)
2. Classificació 2 (per defecte es proposa Matèries)
3. Procedència
Excepte la Procedència, els elements de classificació són opcionals; és a dir que pot activar-se’n l’ús o no.
El títol d’aquestes classificacions també es pot editar i modificar segons les preferències de l’usuari.
En clicar a la icona llapis podrem introduir-hi el nom en els idiomes que hi hagin activats a la configuració general:

En el cas que no es proposi una traducció en els esmentats idiomes s’utilitza el nom en català per defecte.
Cadascuna d’aquestes classificacions disposen de dos nivells jeràrquics de categorització: les Categories i, opcionalment, les seves corresponents Subcategories respectives. En cas de publicar-se pocs anuncis o de no necessitar-ho, es pot optar per no emprar el segon nivell de classificació corresponent a les subcategories.

Mitjançant el desplegable Mostra en es pot accedir a les versions en aranès i en castellà de les categories i subcategories, si aquests idiomes han estat activats a la configuració general:

En cas que la categoria o subcategoria no hagi estat traduïda apareix per defecte en català seguida de l’advertiment “(Pendent de traducció)”.
Mitjançant el botó amb una icona en forma de creu es poden afegir noves categories i subcategories en els idiomes que hagin estat activats.

Si es vol modificar alguna de les categories o subcategories existents en qualsevol dels idiomes activats, n’hi ha prou de situar-se al damunt i triar la icona de llapis (Editar) o la d’aspa (Eliminar):

IMPORTANT: la Procedència és l’únic dels tres elements de classificació l’activació del qual no és opcional a la configuració. No es pot desactivar atès que els anuncis provinents d’altres administracions públiques que es reben a través d’EACAT sempre són classificats per defecte amb la seva procedència externa com a categoria i amb el nom de l’ens emissor de l’anunci com a subcategoria. En cas que hi hagi cap categoria creada i activada en algun dels tres elements de classificació disponibles, en crear-se un nou anunci a l’entorn de gestió només podrem classificar l’anunci mitjançant la seva procedència externa.
Un cop publicats els anuncis, els elements de classificació apareixen reflectits també al portal ciutadà servei e-TAULER.

<<< 2.4

2.6 >>>