Un cop finalitzat el procés d’alta, el responsable del servei en rep la comunicació de confirmació de la mateixa i, tot seguit, el gestor d’usuaris a EACAT haurà d’atorgar permisos als usuaris del servei.

1. Perfils d’usuari, permisos i rol

L’e-TAULER disposa d’una sèrie de perfils d’usuari que determinen les accions que poden dur a terme els usuaris del servei. Un mateix usuari pot disposar d’un sol rol, diversos o tots els rols alhora, segons quines siguin les necessitats organitzatives de l’ens.

 • Rol administrador:
  Els usuaris amb el perfil d’administradors disposen dels privilegis de configuració general i criteris de classificació.
 • Rol editor:
  Aquest rol permet a l’usuari crear anuncis i gestionar-ne, un per un, la parametrització específica de la seva publicació. Amb aquest rol, els anuncis es poden desar en estat Esborrany  fins al moment en què es decideixi continuar amb el seu procés de publicació i, quan pertoqui, enviar-los a validar o, fins i tot, eliminar-los. Els editors també poden crear una còpia dels anuncis en els estats Publicat o Retirat a fi d’aprofitar-ne el continguts.
 • Rol publicador:
  Aquest rol permet validar els anuncis creats prèviament per un editor i que es troben en estat Per vistiplau i, un cop revisats, autoritzar-ne la publicació o, en cas contrari, retornar-los a l’estat Esborrany a fi que siguin modificats o eliminar-los. El Publicador també pot retornar a l’estat Esborrany els anuncis que estiguin en estat Programat i també eliminar-los.
 • Rol retirar:
  Aquest és el rol que permet retirar manualment un anunci ja publicat abans de la data prevista per a la seva retirada automàtica, programada prèviament.

Important: cal no oblidar la publicació al web corporatiu o a la seu electrònic de la URL d’accés al portal ciutadà. El logotip del servei és disponible aquí.

2. Accés a l’aplicació de l’e-TAULER a EACAT

Un cop es disposa d’algun dels rols descrits es pot accedir a l’entorn de gestió de l’e-TAULER a la pestanya Aplicacions de l’EACAT.

<<< 1.1

 2 >>>