El portal ciutadà és un frontal web públic accessible a través d’Internet el qual permet visualitzar els anuncis publicats per qualsevol organisme usuari del servei de tauler electrònic e-TAULER, ja sigui a través de l’EACAT o per integració a través de Serveis Web. Aquesta modalitat requereix desenvolupaments d’integració a càrrec de l’ens usuari. La documentació d’integració és disponible al portal de suport.

El portal ciutadà presenta pantalles de “marca blanca” dissenyades pel Consorci AOC i personalitzables amb el logotip o escut de l’ens usuari i, opcionalment, amb la possibilitat de modificar el full d’estils (.css) amb els seus colors corporatius. Aquesta modalitat no requereix cap desenvolupament tècnic per part de l’ens.

En accedir a l’e-TAULER d’un determinat ens allò que hi trobem de bell antuvi és la pàgina principal on s’hi llisten els anuncis que en aquell moment estiguin en estat publicat:

Elements del portal ciutada:

 1. El logotip o escut de l’ens definit a la configuració.
 2. L’accés a les versions traduïdes dels anuncis en castellà i aranès. Si aquests idiomes han estat activats a la configuració i els continguts dels anuncis han estat convenientment traduïts en crear-se els anuncis, en clicar-hi, es pot consultar els anuncis en l’idioma corresponent. En cas que l’anunci no hagi estat traduït, es manté accessible per defecte el contingut en català. No obstant això, els literals sí que són accessibles en l’idioma corresponent.
 3. Accés al canal RSS de l’e-TAULER a fi poder sindicar-lo mitjançant un agregador que en permeti la seva lectura actualitzada.
 4. Llistat de tots els anuncis que hi hagi publicats. Els anuncis apareixen paginats en grups de 10 anuncis per pàgina. El nombre d’anuncis publicats apareix detallat a la part superior dret i es pot navegar per les diverses pàgines en clicar a la icona de fletxa. També pot navegar per les pàgines des de la part inferior de la pàgina.
 5. Els anuncis es poden ordenar per data d’inici o de fi d’exposició.
 6. Cadascun dels anuncis presenta el seu Títol, Descripció i elements de classificació.
 7. El cercador de portal ciutadà que localitza informacions que estiguin en el Titol, la Descripció, el Número d’expedient, Paraules clau i NIFs.
 8. També es pot navegar pels anuncis segons el seus elements de classificació.
 9. Per retornar al llistat inicial d’anuncis cal clicar a l’enllaç Tots els anuncis.

Detall de l’anunci:

En clicar a qualsevol dels anuncis publicats s’accedeix al detall de l’anunci.

 1. Títol: nom identificatiu de l’anunci, també visible al llistat d’anuncis.
 2. Descripció: resum dels continguts de l’anunci, també visible al llistat d’anuncis.
 3. Fitxer PDF adjunt a l’anunci.
 4. Període d’exposició: terminis d’exposició pública de l’anunci  i evidència electrònica d’inici de publicació.
 5. Elements de classificació que han estat definits a la configuració i triats en crear-se l’anunci.
 6. Referències: enllaços web a altres continguts o documents.

<<< 5