L’e-TAULER és una eina de publicació certificada amb accions manuals i automàtiques associades a la gestió d’anuncis, segons l’estat en què es trobin i el perfil d’usuari de què es disposi. Aquest és el flux d’estatsaccions possibles en funció del rol que es tingui:


Clicar a la imatge per ampliar

El anuncis que es gestionen a l’e-TAULER es poden trobar en els següents estats:

  • Esborrany: l’anunci és en procés de creació per part d’un usuari amb el perfil d’Editor abans d’enviar-los a validar.
  • Per vistiplau: l’anunci roman a l’espera de ser validat i enviat a publicar per part d’un usuari amb el perfil de Publicador.
  • Programat: l’anunci ha estat validat, enviat a publicar i roman a l’espera de la seva publicació, segons la data d’inici d’exposició que hagi estat programada.
  • Publicat: l’anunci es troba exposat al portal ciutadà i hi roman visible durant el període d’exposició que hagi estat programat, fins a la seva retirada automàtica o manual.
  • Retirat: l’anunci deixa de ser visible al portal ciutadà, o bé perquè ha finalitzat la vigència de la seva exposició pública programada prèviament, o bé perquè ha estat retirat abans d’hora per un usuari que disposa del rol Retirar.

En aquest context, les accions de canvi d’estat que es poden dur a terme a l’eTAULER dependran sempre del perfil o rol de què disposi l’usuari.

Cal remarcar que d’entre totes les accions possibles no existeix la possibilitat de fer enrere un anunci en estat Publicat per tal de retornar-lo a estat Esborrany. Si un anunci ja Publicat conté un error s’ha de retirar mitjançant el rol Retirar i tornar-lo a publicar de zero.

<<< 3

4.1 >>>